Mordhammer

Aneb věci k Warhammeru a Mordheimu.

Protože vznikla potřeba českých překladů některých novějších dokumentů k Mordheimu, pustil jsem se do nich. Jak záhy zjistíte, s fonty a obrázky jsem se nepáral. Za podstatnou pokládám přehlednost a použitelnost.

Překládám velmi volně. To znamená, že se nesnažím o doslovný překlad, ale o to, aby se to dalo číst a aby to dávalo smysl (pokud možno stejný jako v původním znění). Při překladech "technických pojmů" se snažím držet Skýpalova překladu pravidel (tj. jeho překladového slovníku), s výjimkou případů, kdy mám pocit, že je můj překlad lepší. Takže vlastně používám svůj překladový slovník, který ze Skýpalova vychází...

V případě, že se můj překlad názvu scénáře liší od kanonického názvu ze slovní či písemné tradice oddílu Oko, uvádím oba názvy, aby jako bylo jasno.

Scénáře

Do scénářů připisuji odstavec Potřebné vybavení (často je na ně totiž potřeba něco navíc) a případně nějaké ty poznámky pod čarou i jinde.

Navíc jsem zahrnul také část Domovní řád (House rules), obsahující naše úpravy a vyjasnění sporných bodů.

Bandy

Žoldnéři

Moje tvorba

Zvěd z Naggarothu
Žoldnéř téměř pro každého. Česky a anglicky.
Kapitánova holka
Nájemná kudla ve vývinu.
Apači
Čili Indiáni v Mordheimu
Seveřané
Převzati z Lustrie a silně překopáni

Z minulých kampaní

Lustrie 2007

Díky příspěvkům jednotlivých účastníků vznikly noviny: Lostenburger Zeitung

Kolonizace 2008

Vzhledem k všeobecnému úspěchu jsem spojil deníček dospívající elfky Nittawosew se svými záznamy o mojí bandě temných elfů a to celé doplnil ilustracemi, vytvořenými pomocí Heromachine. Výsledek si můžete přečíst: Rodinný výlet. Obdivovatelé populárních postav je mohou obdivovat zde: Mačitehú, Nittawosew a Pauwau.

Střídavá kampaň 2007 - 2008

Této kampaně se zůčastnily i Rychlé šípy. Jejich zážitky jsem sepsal a umisťuji zde v rámci kulturní osvěty.